Top 10 Vietnamese Foods You Must Try 

10. Com Ga Hoi An

9. Banh Trang Cuon Thit Heo

8. Che Hue

7. Bun Bo Hue

6. Banh Da Cua Hai Phong

5. Cha Ca La Vong

4. Banh Cuon 

3. Bun Cha

2. Pho

1. Banh Mi

10 Must-Try Famous Foods Of Delhi